Skip to content

Me çka ngroheni gjatë dimrit?

Gjatë sezonës së dimrit për shkak të ngrohjes vërejmë që cilësia e ajrit nuk është e mirë. Prandaj mos përdor lëndë fosile siç është qymyri për ngrohje.

Përdorimi i qymyrit pëveç ndikimit negativ në mjedis shkakton edhe probleme të mëdha shëndetësore.
#ruajeambientin #ndotjaeajrit #ndotjaeujit

Ky grant është mundësuar nga ‘Programi i shoqërisë civile për Shqipërinë dhe Kosovën’, financuar nga Ministria e Punëve të Jashtme të Norvegjisë/ Norwegian Embassy in Prishtina, menaxhuar nga Fondacioni Kosovar për Shoqëri Civile (KCSF) në partneritet me Partners Albania for Change and Development (PA) dhe implementuar nga Instituti për Politika Zhvillimore/Institute for Development Policy (INDEP) . Përmbajtja dhe rekomandimet e paraqitura nuk përfaqësojnë qëndrimin zyrtar të Ministrisë së Punëve të Jashtme të Norvegjisë dhe Fondacionit Kosovar për Shoqëri Civile (KCSF).