Skip to content

NDOTJA E AMBIENTIT

Në vitin 2017, rreth 70% e emisioneve të dioksidit të karbonit (CO2) vinte vetëm nga transporti rrugor, duke u bërë kështu një ndër kontribuesit më të mëdhenjë të ndotjes së ajrit. Zgjedhja jote mbi përdorimin e mjeteve të ndryshme transportuese luan rol mjaftë të rëndësishëm në nivelin e ndotjes në komunitetin tënd. Andaj, në vend të veturës tënde personale, përdor më shpesh transportin publik, biçikletës apo edhe lëviz në këmbë. Kështu, ti mbron shëndetin tënd dhe atë të mjedisit!

Ky grant është mundësuar nga ‘Programi i shoqërisë civile për Shqipërinë dhe Kosovën’, financuar nga Ministria e Punëve të Jashtme të Norvegjisë dhe menaxhuar nga Fondacioni Kosovar për Shoqëri Civile (KCSF) në partneritet me Partnerët Shqipëri për Ndryshim dhe Zhvillim (PA).