Skip to content

NEKI OD EKOLOŠKIH PROBLEMA U NAŠOJ ZEMLJI

Pitanja životne sredine imaju direktan uticaj na način na koji se normalan život organizama razvija na Zemlji. Uprkos tome, ekološki problemi, od zagađenja vazduha do gubitaka biodiverziteta, i dalje predstavljaju izazov za našu zemlju.

Sledeća infografija predstavlja neke od glavnih ekoloških problema u našoj zemlji.

Ovaj grant omogućava “Program civilnog društva za Albaniju i Kosovo”, koji finansira Ministarstvo spoljnih poslova Norveške/Norveška ambasada u Prištini, a upravlja Kosovska Fondacija za Civilno Društvo (KCSF) u partnerstvu sa Partneri Albanija za promene i razvoj (PA).