Skip to content

PLASTIČNE KESE

U svetu se svake sekunde koristi 160.000 plastičnih kesa, dok se za samo godinu dana proizvede približno 5 biliona plastičnih kesa.

Nažalost od svih ovih plastičnih kesa reciklira se samo 1 do 3%. Ali vi kao pojedinac možete doprineti poboljšanju negativnih efekata koje plastika ima na životnu sredinu, tako što ćete u svojim svakodnevnim aktivnostima ponovo koristiti plastične kese i cegere od tkanina.

Ovaj grant omogućava “Program civilnog društva za Albaniju i Kosovo”, koji finansira Ministarstvo spoljnih poslova Norveške, a upravlja Kosovska Fondacija za Civilno Društvo (KCSF) u partnerstvu sa Partneri Albanija za promene i razvoj (PA).