Skip to content

Prodhimi i energjisë elektrike

Në vendin tonë prodhimi i energjisë elektrike vazhdon të jetë i bazuar në thëngjill. Aktualisht në Kosovë vetëm 10.8 % e energjisë elektrike prodhohet nga burimet e ripërtëritshme.

Në infografikën e mëposhtme mund të informoheni më shumë rreth kësaj teme.

Ky grant është mundësuar nga ‘Programi i shoqërisë civile për Shqipërinë dhe Kosovën’, financuar nga Ministria e Punëve të Jashtme të Norvegjisë/ Norwegian Embassy in Prishtina, menaxhuar nga Fondacioni Kosovar për Shoqëri Civile (KCSF) në partneritet me Partners Albania for Change and Development (PA) dhe implementuar nga Instituti për Politika Zhvillimore/Institute for Development Policy (INDEP) . Përmbajtja dhe rekomandimet e paraqitura nuk përfaqësojnë qëndrimin zyrtar të Ministrisë së Punëve të Jashtme të Norvegjisë dhe Fondacionit Kosovar për Shoqëri Civile (KCSF).