Skip to content

Prodhimi i energjisë

Në Kosovë prodhimi i energjisë elektrike vazhdon të jetë i bazuar në lëndë fosile. Në vendin tonë 94 % e energjisë elektrike prodhohet nga thëngjilli. Prodhimi i energjisë nga lëndët fosile shkakton dëme të mëdha mjedisore dhe në shëndetin e njeriut.

Më poshtë mund të mësoni më shumë rreth prodhimit të energjisë elektrike nga lëndët fosile.

Ky grant është mundësuar nga ‘Programi i shoqërisë civile për Shqipërinë dhe Kosovën’, financuar nga Ministria e Punëve të Jashtme të Norvegjisë/ Norwegian Embassy in Prishtina, menaxhuar nga Fondacioni Kosovar për Shoqëri Civile (KCSF) në partneritet me Partners Albania for Change and Development (PA) dhe implementuar nga Instituti për Politika Zhvillimore/Institute for Development Policy (INDEP) . Përmbajtja dhe rekomandimet e paraqitura nuk përfaqësojnë qëndrimin zyrtar të Ministrisë së Punëve të Jashtme të Norvegjisë dhe Fondacionit Kosovar për Shoqëri Civile (KCSF).