Skip to content

Pse të investojmë në panela solar?

Energjia solare është energji e pastër e cila vjen nga dielli. Prodhimi i energjisë elektrike nga panelat solar bëjnë pjesë në burime të ripërtëritshme.
Në infografikën e mëposhtme mund të mësoni disa nga arsyet se pse duhet të investojmë në këtë lloj të energjisë.

Ky grant është mundësuar nga ‘Programi i shoqërisë civile për Shqipërinë dhe Kosovën’, financuar nga Ministria e Punëve të Jashtme të Norvegjisë/ Norwegian Embassy in Prishtina, menaxhuar nga Fondacioni Kosovar për Shoqëri Civile (KCSF) në partneritet me Partners Albania for Change and Development (PA) dhe implementuar nga Instituti për Politika Zhvillimore/Institute for Development Policy (INDEP) . Përmbajtja dhe rekomandimet e paraqitura nuk përfaqësojnë qëndrimin zyrtar të Ministrisë së Punëve të Jashtme të Norvegjisë dhe Fondacionit Kosovar për Shoqëri Civile (KCSF).