Skip to content

PLASTIČNE KESE

Pored boca, plastične kese nanose značajnu štetu životnoj sredini, a smanjuju koristi za buduće generacije.

Plastika zahteva poseban tretman od trenutka odlaganja otpada do potpunog uništavanja materijala. Stoga, neadekvatan tretman ovog materijala i njegovo odlaganje, pored povećanja troškova životne sredine, povećava i zdravstvene troškove za društvo i biodiverzitet.

Ovaj grant omogućava “Program civilnog društva za Albaniju i Kosovo”, koji finansira Ministarstvo spoljnih poslova Norveške, a upravlja Kosovska Fondacija za Civilno Društvo (KCSF) u partnerstvu sa Partneri Albanija za promene i razvoj (PA).