Skip to content

Raporti i Progresit për Mjedis 2020

Mjedisi dhe ndryshimet klimatike vazhdojnë të jenë sfidë për vendin tonë. Në raportin e progresit për mjedis për vitin 2020, Kosova ka arritur progres të kufizuar. Më poshtë janë paraqitur të gjeturat e këtij raporti për cilësinë e ajrit.

 

Ky grant është mundësuar nga ‘Programi i shoqërisë civile për Shqipërinë dhe Kosovën’, financuar nga Ministria e Punëve të Jashtme të Norvegjisë/ Norwegian Embassy in Prishtina, menaxhuar nga Fondacioni Kosovar për Shoqëri Civile (KCSF) në partneritet me Partners Albania for Change and Development  (PA) dhe implementuar nga Instituti për Politika Zhvillimore/ Institute for Development Policy (INDEP). Përmbajtja dhe rekomandimet e paraqitura nuk përfaqësojnë qëndrimin zyrtar të Ministrisë së Punëve të Jashtme të Norvegjisë dhe Fondacionit Kosovar për Shoqëri Civile (KCSF)