Skip to content

RECIKLAŽA STAKLA

Recikliranje je postupak prikupljanja materijala, obrade i ponovne upotrebe, pretvarajući ih u nove proizvode koji se mogu ponovo upotrebiti.

Recikliranjem štedimo životnu sredinu, smanjujemo količinu otpada na deponiji, smanjujemo emisiju gasova iz staklenika i štedimo energiju. Jedan od materijala koji se može reciklirati je i staklo.

Kliknite donju infografiku da biste saznali više o procesu recikliranja stakla.

Razmislite i vi o primeni reciklaže!

Ovaj grant omogućava “Program civilnog društva za Albaniju i Kosovo”, koji finansira Ministarstvo spoljnih poslova Norveške, a upravlja Kosovska Fondacija za Civilno Društvo (KCSF) u partnerstvu sa Partneri Albanija za promene i razvoj (PA).