Skip to content

SHKAKTARËT E NDRYSHIMEVE KLIMATIKE

Ndryshimet klimatike ndikojnë negativisht në cilësinë e jetës në Tokë tek njerëzit dhe kafshët

Ndryshimet klimatike shkaktohen si rezultat i emetimeve të gazrave serrë nga industritë e rënda, djegja e lëndëve djegëse të dëmshme, shpyllëzimit dhe menaxhimit të dobët të mbeturinave ndër të tjera. Në infografikën e mëposhtme janë paraqitur disa nga shkaktarët kryesor të ndryshimeve klimatike si dhe ndikimet e tyre ne mjedis.

Prandaj mbroje mjedisin dhe siguro cilësi të lartë të jetesës për ty dhe shoqërinë.

Ky grant është mundësuar nga ‘Programi i shoqërisë civile për Shqipërinë dhe Kosovën’, financuar nga Ministria e Punëve të Jashtme të Norvegjisë dhe menaxhuar nga Fondacioni Kosovar për Shoqëri Civile (KCSF) në partneritet me Partnerët Shqipëri për Ndryshim dhe Zhvillim (PA).