Skip to content

Si të kursejmë energji në shtëpi

Duke praktikuar disa metoda të lehta ne mund të kursejmë energji. Një nga format më të mira të kursimit të energjisë është investimi në efiçiencë. Duke investuar në efiçiencë ne mund të kursejmë deri në 40 % energji.

#ambientalisti #efiçienca

Ky grant është mundësuar nga ‘Programi i shoqërisë civile për Shqipërinë dhe Kosovën’, financuar nga Ministria e Punëve të Jashtme të Norvegjisë/ Norwegian Embassy in Prishtina, menaxhuar nga Fondacioni Kosovar për Shoqëri Civile (KCSF) në partneritet me Partners Albania for Change and Development (PA) dhe implementuar nga Instituti për Politika Zhvillimore/ Institute for Development Policy (INDEP). Përmbajtja dhe rekomandimet e paraqitura nuk përfaqësojnë qëndrimin zyrtar të Ministrisë së Punëve të Jashtme të Norvegjisë dhe Fondacionit Kosovar për Shoqëri Civile (KCSF).