Skip to content

Si të reduktojme gjurmët e karbonit

Si te reduktojme gjurmet e karbonit

Pèrdor mè pak makinèn. Kur èshtè e mundur ec ose pèrdor ndonjè met alternativ.

Perdor LED llamba. Zèvendèsimi i llambave inkandeshente me LED llamba redukton gjurmèt e karbonit pèrafèrsisht 84 kg CO2

Mos pèrdor plastikën. Pèrdorimi i çantave tè pèlhurès ka impakt pozitiv nè mjedis.

Kujdesu pèr natyrèn. Kurdo gè èshtè e mundur mbjell njè dru.