Skip to content

Sot shënohet Dita Botërore pa Makina

Makinat janë një nga ndotësit më të mëdhenj të ajrit në Kosovë. Prandaj ruaje ambientin përdor mjete alternative për lëvizje.

#ambientalisti #DitaBotërorepaMakina

Norwegian Embassy in Prishtina Ky grant është mundësuar nga ‘Programi i shoqërisë civile për Shqipërinë dhe Kosovën’, financuar nga Ministria e Punëve të Jashtme të Norvegjisë/
, menaxhuar nga Fondacioni Kosovar për Shoqëri Civile (KCSF) në partneritet me Partners Albania for Change and Development(PA) dhe implementuar nga Instituti për Politika Zhvillimore/Institute for Development Policy (INDEP). Përmbajtja dhe rekomandimet e paraqitura nuk përfaqësojnë qëndrimin zyrtar të Ministrisë së Punëve të Jashtme të Norvegjisë dhe Fondacionit Kosovar për Shoqëri Civile (KCSF)