Skip to content

Trainimi nga cikli i parë në Gjakovë

Mbahet Trajnimi për Legjislacionin në fushën e mjedisit dhe pjesëmarrjes në politikbërje dhe vendimmarrje për këtë fushë në Gjakovë.

Trajnimi i radhës do të mbahet në Pejë me 3 qershor, informacionet mbi të cilën i gjeni në: https://www.facebook.com/events/1172916266625568

Ky aktivitet mbështetet nga “Programi i Shoqërisë Civile për Shqipërinë dhe Kosovën”, financuar nga Norwegian Embassy in Prishtina dhe menaxhuar nga Fondacioni Kosovar për Shoqëri Civile (KCSF) në partneritet me Partnerët Shqipëri për Ndryshim dhe Zhvillim (PA).

See less