Skip to content

Trajnimi në Gjakovë

Në vazhdën e trajnimeve mbi legjislacionin për mjedisin, këtë radhë në Group for Legal and Political Studies organizoj trajnim në Gjakovë

Informimi mbi strukturën ligjore që ka Kosova në fushën e mjedisit, instrumentet dhe mekanizmat që qytetarët dhe organizatat i kanë në dispozicion, si dhe pjesëmarrja në konsultime publike që nga hartimet e koncept dokumenteve deri tek projektligjet janë temat që po trajtohen në trajnimet që janë mbajtur, dhe do të vazhdojnë të mbahen në të gjithë Kosovën.

Trajnimet janë pjesë e aktiviteteve të mbështeteura nga “Programi i Shoqërisë Civile për Shqipërinë dhe Kosovën”, financuar nga Norwegian Embassy in Prishtina dhe menaxhuar nga Fondacioni Kosovar për Shoqëri Civile (KCSF) në partneritet me Partnerët Shqipëri për Ndryshim dhe Zhvillim (PA).