Skip to content

ZAGAĐIVAČI IZ OPŠTINSKIH OTPADA!

Na Kosovu se generiše oko 580 000 tona (0,9 kg/dan, po stanovniku) otpada. Sektor komunalnog otpada na Kosovu jedan je od sektora koji najviše šteti životnoj sredini. Zakonski okvir za upravljanje otpadom pokriva sve frakcije otpada, ali još uvek nije u potpunosti primenjen na opštinskom nivou.

Smanjimo otpad na dnevnoj osnovi, čuvajmo našu životnu sredinu.
Kliknite na donju infografiku da biste saznali neke od najopasnijih zagađivača koji se svakodnevno ispuštaju u životnu sredinu.

Ovaj grant omogućava “Program civilnog društva za Albaniju i Kosovo”, koji finansira Ministarstvo spoljnih poslova Norveške/Norveška ambasada u Prištini, a upravlja Kosovska Fondacija za Civilno Društvo (KCSF) u partnerstvu sa Albanija za promene i razvoj/Partners Albania for Change and Development (PA) i sprovodi Institut za razvojne politike/Institute for Development Policy (INDEP). Izloženi sadržaj i preporuke ne predstavljaju zvanični stav Ministarstva spoljnih poslova Norveške/Norveške ambasade u Prištini niti Kosovske fondacije za civilno društvo (KCSF).