Skip to content

ZAŠTIĆENA PRIRODNA PODRUČJA NA KOSOVU

Prema Zakonu br. 02/L-18 O Zaštiti Prirode, čiji član 21 definiše da “Zaštićenom zonom prirode je proglašena zona s ciljem zaštite i održavanja biodiverziteta, pejzaža, prirodnih karakteristika i kulturnog nasleđa i njihovo efikasno upravljanje putem pravnih i ostalih sredstava.”, na Kosovu proizilazi da u zaštićeno područje spada gotovo 9 hiljada ha.
Zakon obavezuje da se ove oblasti zaštite, ali njihovo stanje u stvarnosti nije u skladu sa zakonskim obavezama. Takođe nedostaje kontinuirano praćenje stanja ovih područja zaštićenih zakonom.

Šta možeš učiniti?

Pomozi očuvanju prirode.

Ovaj grant omogućava “Program civilnog društva za Albaniju i Kosovo”, koji finansira Ministarstvo spoljnih poslova Norveške, a upravlja Kosovska Fondacija za Civilno Društvo (KCSF) u partnerstvu sa Partneri Albanija za promene i razvoj (PA).