Skip to content

ZNATE LI ŠTA JE E-OTPAD?

E-otpad su elektronski uređaji koji se odlažu nakon upotrebe. Sa porastom upotrebe elektronskih uređaja povećala se i količina elektronskog otpada.

E-otpad sadrži opasne toksične hemikalije, pa se i mora tretirati tako kako ne bi završio na deponijama.

#ambientalisti #eotpad

Ovaj grant omogućava “Program civilnog društva za Albaniju i Kosovo”, koji finansira Ministarstvo spoljnih poslova Norveške/Norveška ambasada u Prištini, a upravlja Kosovska Fondacija za Civilno Društvo (KCSF) u partnerstvu sa Albanija za promene i razvoj/Partners Albania for Change and Development (PA) i sprovodi Institut za razvojne politike/Institute for Development Policy (INDEP). Izloženi sadržaj i preporuke ne predstavljaju zvanični stav Ministarstva spoljnih poslova Norveške niti Kosovske fondacije za civilno društvo (KCSF).