ZAGAĐENJE ŽIVOTNE SREDINE

U 2017. godini oko 70% emisija ugljen-dioksida (CO2) dolazi samo iz drumskog transporta, postajući tako jedan od najvećih učesnika u zagađenju vazduha.

Vaš izbor za upotrebu različitih prevoznih sredstava igra veoma važnu ulogu u nivou zagađenja u vašoj zajednici. Stoga, umesto sopstvenog automobila, koristite javni prevoz, bicikle ili čak pešačite. Tako zaštite svoje zdravlje i zdravlje okoline!

Ovaj grant omogućava “Program civilnog društva za Albaniju i Kosovo”, koji finansira Ministarstvo spoljnih poslova Norveške, a upravlja Kosovska Fondacija za Civilno Društvo (KCSF) u partnerstvu sa Partneri Albanija za promene i razvoj (PA).

PLASTIČNE KESE

U svetu se svake sekunde koristi 160.000 plastičnih kesa, dok se za samo godinu dana proizvede približno 5 biliona plastičnih kesa.

Nažalost od svih ovih plastičnih kesa reciklira se samo 1 do 3%. Ali vi kao pojedinac možete doprineti poboljšanju negativnih efekata koje plastika ima na životnu sredinu, tako što ćete u svojim svakodnevnim aktivnostima ponovo koristiti plastične kese i cegere od tkanina.

Ovaj grant omogućava “Program civilnog društva za Albaniju i Kosovo”, koji finansira Ministarstvo spoljnih poslova Norveške, a upravlja Kosovska Fondacija za Civilno Društvo (KCSF) u partnerstvu sa Partneri Albanija za promene i razvoj (PA).

PLASTIČNE KESE

U svetu se svake sekunde koristi 160.000 plastičnih kesa, dok se za samo godinu dana proizvede približno 5 biliona plastičnih kesa.

Nažalost od svih ovih plastičnih kesa reciklira se samo 1 do 3%. Ali vi kao pojedinac možete doprineti poboljšanju negativnih efekata koje plastika ima na životnu sredinu, tako što ćete u svojim svakodnevnim aktivnostima ponovo koristiti plastične kese i cegere od tkanina.
Ovaj grant omogućava “Program civilnog društva za Albaniju i Kosovo”, koji finansira Ministarstvo spoljnih poslova Norveške, a upravlja Kosovska Fondacija za Civilno Društvo (KCSF) u partnerstvu sa Partneri Albanija za promene i razvoj (PA).

#UJEDINJENIZAVAZDUH

Danas započinjemo kampanju #UjedinjeniZaVazduh sa opštinom Glogovac u okviru projekta YCFK.

Svrha ove kampanje je podizanje svesti svih građana o zagađenju vazduha i značaju čistog vazduha. Vi možete biti agent pozitivnih promena počev od svog doma do zajednice i opštine.

Da biste učestvovali u kampanji, dovoljno je:

Podeliti naše objave na svom Facebook-u, Instagram-u ili drugom profilu;
Navesti šta ćete promeniti u budućnosti kao pojedinac da biste manje zagađivali vazduh (bilo da se manje koristi automobil, ne puši, više se koristi gradski prevoz, češće upotrebljavanje ventilacija itd.);
Označiti PEN i dvoje ili više ljudi iz vaše kompanije kako bi i oni mogli da podele objavu;

Staviti hashtag #UjedinjeniZaVazduh, # United4Air.
Stoga, podstičemo Fond za razvoj zajednice – CDF, ambasadu Švedske u Prištini, HumanRightivism, Rinora i Albinu da se #UjedineZaVazduh. #LetsTalkAboutAir

GLAVNI ZAGAĐIVAČI

Danas nastavljamo kampanju #UjedinjeniZaVazduh sa opštinom Glogovac u okviru projekta YCFK.

Svrha ove kampanje je podizanje svesti svih građana o zagađenju vazduha i značaju čistog vazduha. Vi možete biti agent pozitivnih promena počev od svog doma do zajednice i opštine.

Da biste učestvovali u kampanji, dovoljno je:

Podeliti naše objave na svom Facebook-u, Instagram-u ili drugom profilu;
Navesti šta ćete promeniti u budućnosti kao pojedinac da biste manje zagađivali vazduh (bilo da se manje koristi automobil, ne puši, više se koristi gradski prevoz, češće upotrebljavanje ventilacija itd.);

Označiti PEN i dvoje ili više ljudi iz vaše kompanije kako bi i oni mogli da podele objavu;
Staviti hashtag #UjedinjeniZaVazduh, # United4Air.

KVALITET VAZDUHA

Transport, energetika i industrijski sektor najviše doprinose zagađenju vazduhu.

Sledeća infografika predstavlja 4 mere koje svako od nas može da preduzme. Promovišite i doprinosite čistom okruženju!

Ovaj grant omogućava “Program civilnog društva za Albaniju i Kosovo”, koji finansira Ministarstvo spoljnih poslova Norveške, a upravlja Kosovska Fondacija za Civilno Društvo (KCSF) u partnerstvu sa Partneri Albanija za promene i razvoj (PA).

ELEKTRIČNA VOZILA

Električna vozila igraju veoma važnu ulogu u transformisanju čistog okruženja.

Generalno, poznato je da proizvode manje emisije CO2 što doprinosi očiglednim klimatskim promenama i manjem zagađenju vazduha u poređenju sa konvencionalnim automobilima.

Ovaj grant omogućava “Program civilnog društva za Albaniju i Kosovo”, koji finansira Ministarstvo spoljnih poslova Norveške, a upravlja Kosovska Fondacija za Civilno Društvo (KCSF) u partnerstvu sa Partneri Albanija za promene i razvoj (PA).

22. MAJ SVETSKI DAN BIODIVERZITETA!

Ujedinjene nacije su 22. maj proglasile Međunarodnim danom biodiverziteta kako bi podigle svest i razumevanje o pitanjima biodiverziteta. Na globalnom nivou, oko 25% svih životinjskih i biljnih vrsta preti izumiranjem.

Ove godine se Međunarodni dan biodiverziteta obeležava temom „Naša rešenja su u prirodi“. Na Kosovu je značajan broj organizama u prirodi pred izumiranjem. Na nama je da delujemo sada kako bismo sačuvali biodiverzitet!

Ovaj grant omogućava “Program civilnog društva za Albaniju i Kosovo”, koji finansira Ministarstvo spoljnih poslova Norveške, a upravlja Kosovska Fondacija za Civilno Društvo (KCSF) u partnerstvu sa Partneri Albanija za promene i razvoj (PA).

PLASTIČNE KESE

Pored boca, plastične kese nanose značajnu štetu životnoj sredini, a smanjuju koristi za buduće generacije.

Plastika zahteva poseban tretman od trenutka odlaganja otpada do potpunog uništavanja materijala. Stoga, neadekvatan tretman ovog materijala i njegovo odlaganje, pored povećanja troškova životne sredine, povećava i zdravstvene troškove za društvo i biodiverzitet.

Ovaj grant omogućava “Program civilnog društva za Albaniju i Kosovo”, koji finansira Ministarstvo spoljnih poslova Norveške, a upravlja Kosovska Fondacija za Civilno Društvo (KCSF) u partnerstvu sa Partneri Albanija za promene i razvoj (PA).

RECIKLAŽA

Plastične boce su jedan od glavnih uzroka zagađenja životne sredine.

Procene napravljene u septembru 2019. pokazuju da se u roku od samo jednog sata kupuje 54,9 miliona plastičnih boca, dok za jedan dan ova vrednost dostiže 1,3 milijarde boca koje ako se sakupe na jednom mestu mogu pokriti polovinu Ajfelovog tornja u Parizu, Francuska.

Ovaj grant omogućava “Program civilnog društva za Albaniju i Kosovo”, koji finansira Ministarstvo spoljnih poslova Norveške, a upravlja Kosovska Fondacija za Civilno Društvo (KCSF) u partnerstvu sa Partneri Albanija za promene i razvoj (PA).

Da biste saznali više činjenica o plastici i prednostima recikliranja ovog materijala, pogledajte sledeću infografiku INDEP-a.

DAN PLANETE ZEMLJE

22. aprila obeležava se godišnjica modernog ekološkog pokreta koji su američki aktivisti pokrenuli 1970. Glavna svrha ovog pokreta bila je podizanje svesti građana o degradaciji životne sredine.

Ovaj grant omogućava “Program civilnog društva za Albaniju i Kosovo”, koji finansira Ministarstvo spoljnih poslova Norveške, a upravlja Kosovska Fondacija za Civilno Društvo (KCSF) u partnerstvu sa Partneri Albanija za promene i razvoj (PA).

S obzirom na probleme životne sredine na Kosovu, INDEP je i ove godine, sa ciljem da podigne svest javnosti o značaju i prednostima prirode, pripremio infografiku koja pokazuje 10 načina na koje možemo lično da doprinesemo zaštiti planete Zemlje. Predmetne mere štite ne samo životnu sredinu, već i naše zdravlje. Stoga, preduzmimo danas barem jedan od ovih koraka da bismo u budućnosti uživali u čistijem okruženju i potpunom zdravlju.