IZVORI ZAGAĐENJA VODA

U svetu je manje od 1% vode dostupno za piće. Iako je približno 70% sveta pokriveno vodom, samo 2,5% je slatke vode, od čega je samo oko 1/3 za piće. Ograničeni prirodni vodni resursi takođe su ugroženi zagađenjem.

Neki od izvora zagađenja vode su kisele kiše, otpadne vode iz domaćinstva, pesticidi i đubriva, industrijsko zagađenje, zagađenje iz poljoprivrede i gradsko zagađenje.

Ovaj grant omogućava “Program civilnog društva za Albaniju i Kosovo”, koji finansira Ministarstvo spoljnih poslova Norveške, a upravlja Kosovska Fondacija za Civilno Društvo (KCSF) u partnerstvu sa Partneri Albanija za promene i razvoj (PA).

ZAŠTIĆENA PRIRODNA PODRUČJA NA KOSOVU

Prema Zakonu br. 02/L-18 O Zaštiti Prirode, čiji član 21 definiše da “Zaštićenom zonom prirode je proglašena zona s ciljem zaštite i održavanja biodiverziteta, pejzaža, prirodnih karakteristika i kulturnog nasleđa i njihovo efikasno upravljanje putem pravnih i ostalih sredstava.”, na Kosovu proizilazi da u zaštićeno područje spada gotovo 9 hiljada ha.
Zakon obavezuje da se ove oblasti zaštite, ali njihovo stanje u stvarnosti nije u skladu sa zakonskim obavezama. Takođe nedostaje kontinuirano praćenje stanja ovih područja zaštićenih zakonom.

Šta možeš učiniti?

Pomozi očuvanju prirode.

Ovaj grant omogućava “Program civilnog društva za Albaniju i Kosovo”, koji finansira Ministarstvo spoljnih poslova Norveške, a upravlja Kosovska Fondacija za Civilno Društvo (KCSF) u partnerstvu sa Partneri Albanija za promene i razvoj (PA).

NEKONTROLISANA IZGRADNJA HIDROELEKTRANA

Energija proizvedena iz izvora vode je obnovljiva energija i smatra se prijateljskom za prirodu.

Ali izgradnja hidroelektrana na Kosovu ide u drugom smeru sa grubim konstrukcijama, bez kriterijuma, čak i na zaštićenim područjima prirode.

Na osnovu podataka dobijenih iz Crvene knjige faune Republike Kosova, koju su objavili Ministarstvo životne sredine i prostornog planiranja i Kosovski institut za zaštitu prirode, sledeća infografija sumira neke vrste organizama kojima preti izumiranje zbog izgradnje hidroelektrana.

Ovaj grant omogućava “Program civilnog društva za Albaniju i Kosovo”, koji finansira Ministarstvo spoljnih poslova Norveške, a upravlja Kosovska Fondacija za Civilno Društvo (KCSF) u partnerstvu sa Partneri Albanija za promene i razvoj (PA).

ŠTA UZROKUJE ZAGAĐENJE VODE?!

Kao rezultat zagađenja u vodenim ekosistemima, život vodenih organizama postaje sve teži. Ovo stanje stvoreno ljudskim faktorom šalje sledeće vrste i mnoge druge u krajnju ugroženost, a nekima od njih čak preti i izumiranje.

Infografija u nastavku prikazuje neke od organizama koji su najugroženiji zagađenjem vode na Kosovu.

Ovaj grant omogućava “Program civilnog društva za Albaniju i Kosovo”, koji finansira Ministarstvo spoljnih poslova Norveške, a upravlja Kosovska Fondacija za Civilno Društvo (KCSF) u partnerstvu sa Partneri Albanija za promene i razvoj (PA).

NEKI OD EKOLOŠKIH PROBLEMA U NAŠOJ ZEMLJI

Pitanja životne sredine imaju direktan uticaj na način na koji se normalan život organizama razvija na Zemlji. Uprkos tome, ekološki problemi, od zagađenja vazduha do gubitaka biodiverziteta, i dalje predstavljaju izazov za našu zemlju.

Sledeća infografija predstavlja neke od glavnih ekoloških problema u našoj zemlji.

Ovaj grant omogućava “Program civilnog društva za Albaniju i Kosovo”, koji finansira Ministarstvo spoljnih poslova Norveške/Norveška ambasada u Prištini, a upravlja Kosovska Fondacija za Civilno Društvo (KCSF) u partnerstvu sa Partneri Albanija za promene i razvoj (PA).

UZROČNICI KLIMATSKIH PROMENA

Klimatske promene negativno utiču na kvalitet života na Zemlji kod ljudi i životinja.

Klimatske promene nastaju kao rezultat emisija gasova staklene bašte iz teške industrije, sagorevanja štetnih goriva, rašumljavanja šuma i između ostalog lošeg upravljanja otpadom. Infografija u nastavku predstavlja neke od glavnih uzroka klimatskih promena i njihov uticaj na životnu sredinu.

Stoga zaštitite životnu sredinu i obezbedite visok kvalitet života za sebe i društvo.

Ovaj grant omogućava “Program civilnog društva za Albaniju i Kosovo”, koji finansira Ministarstvo spoljnih poslova Norveške/Norveška ambasada u Prištini, a upravlja Kosovska Fondacija za Civilno Društvo (KCSF) u partnerstvu sa Partneri Albanija za promene i razvoj (PA).

ELEKTRIČNA VOSILA VS GORIVNA VOZILA

Transport je jedan od najvećih zagađivača vazduha na Kosovu. Ovaj nivo zagađenja dolazi uglavnom od vozila koja koriste gorivo.

Razvijene zemlje već dugo izbegavaju upotrebu dizel automobila i prelaze na električna vozila, za koje se zna da su ekološki prihvatljivija. Pored toga, električna vozila ne izazivaju zagađenje iz izduvne cevi, sigurnija su tokom vožnje, manje su bučna i imaju niže troškove održavanja.

Sledeća infografika predstavlja prednosti vožnje električnog automobila u poređenju sa onom na gorivu.

Ovaj grant omogućava “Program civilnog društva za Albaniju i Kosovo”, koji finansira Ministarstvo spoljnih poslova Norveške/Norveška ambasada u Prištini, a upravlja Kosovska Fondacija za Civilno Društvo (KCSF) u partnerstvu sa Partneri Albanija za promene i razvoj (PA).

KVALITET VAZDUHA – OBILIĆ

Zagađenje vazduha na Kosovu i dalje je jedan od najozbiljnijih ekoloških izazova. Opštinski nivo takođe igra važnu ulogu u poboljšanju kvaliteta vazduha.

Izveštaj o kvalitetu vazduha u opštini Obilić – Zvanična veb stranica za 2018. godinu predstavljen je u infografici u nastavku. Ova infografija prikazuje prosečne mesečne vrednosti PM2,5, PM10 i čestica ozona. Značajni rast vrednosti čestica PM2,5 i PM10 primećuju se tokom decembra i januara, čija zabeležene vrednosti pokazuju da je vazduh u ovom periodu bio opasan po zdravlje.

Da bi ste se informisali o kvalitetu vazduha u vašoj opštini u realnom vremenu, kliknite na link:

http://www.kosovo-airquality.com/

Ovaj grant omogućava “Program civilnog društva za Albaniju i Kosovo”, koji finansira Ministarstvo spoljnih poslova Norveške/Norveška ambasada u Prištini, a upravlja Kosovska Fondacija za Civilno Društvo (KCSF) u partnerstvu sa Partneri Albanija za promene i razvoj (PA).

KVALITET VAZDUHA – GLOGOVAC

Zagađenje vazduha na Kosovu i dalje je jedan od najozbiljnijih ekoloških izazova. Opštine igraju važnu ulogu u prepoznavanju i upravljanju posledicama zagađenja vazduha.

Infografija u nastavku predstavlja podatke o kvalitetu vazduha u opštini Glogovca. Prekoračenja prosečnih vrednosti čestica PM10 i PM2.5 zabeleženo je u ovoj opštini u decembru i januaru 2018. Kvalitet vazduha ovih meseci bio je nezdrav.

Da bi ste se informisali o kvalitetu vazduha u vašoj opštini u realnom vremenu, kliknite na link:

http://www.kosovo-airquality.com/

Ovaj grant omogućava “Program civilnog društva za Albaniju i Kosovo”, koji finansira Ministarstvo spoljnih poslova Norveške/Norveška ambasada u Prištini, a upravlja Kosovska Fondacija za Civilno Društvo (KCSF) u partnerstvu sa Partneri Albanija za promene i razvoj (PA).

GLAVNI IZVORI ZAGAĐENJA VAZDUHA

Na Kosovu glavni zagađivači vazduha su:

 

  • Energetski sektor – sa najvećim doprinosom zagađenju vazduha kao rezultat proizvodnje energije iz fosilnih goriva iz dve zastarele elektrane,
  • Prevoz – približno 350.000 vozila koja uglavnom koriste ulje kao gorivo,
  • Industrija – tehnologije koje se koriste u industriji nisu savremene i često emituju zagađenje,
  • Otpad – upravljanje otpadom i dalje je glavni izazov zemlje, jer sadašnje deponije nisu izgrađene u skladu sa ekološkim standardima, a i dalje postoji mnogo divljih deponija.

Ovaj grant omogućava “Program civilnog društva za Albaniju i Kosovo”, koji finansira Ministarstvo spoljnih poslova Norveške, a upravlja Kosovska Fondacija za Civilno Društvo (KCSF) u partnerstvu sa Partneri Albanija za promene i razvoj (PA).

KVALITET VAZDUHA

Kosovska agencija za zaštitu životne sredine je vladina institucija posvećena integrisanom monitoringu životne sredine, efikasnom informacionom sistemu o životnoj sredini i kontinuiranom izveštavanju o stanju životne sredine.

Jedna od komponenti rada agencije je praćenje kvaliteta vazduha. Da biste saznali klimatske uslove u realnom vremenu na Kosovu, možete se prijaviti na veb stranicu AZŽS https://vvv.ammk-rks.net/, kao i preko aplikacije Kosovo Air Quality http: //vvv.kosovo- airkualiti.com/, koji je dostupan na IOS-u i Android-u.

Ovaj grant omogućava “Program civilnog društva za Albaniju i Kosovo”, koji finansira Ministarstvo spoljnih poslova Norveške, a upravlja Kosovska Fondacija za Civilno Društvo (KCSF) u partnerstvu sa Partneri Albanija za promene i razvoj (PA).

SVETSKI DAN ŽIVOTNE SREDINE

U okviru programa ciljeva održivog razvoja, INDEP obeležava ovaj dan održavanjem 2 događaja.

Prvi događaj se održava na trgu Zahir Pajaziti od 10:00 do 13:00, gde vas očekuje osoblje INDEP-a kako bi vas više upoznao o stanju životne sredine na Kosovu. Takođe možete saznati više o projektu INDEP-a i aktivnostima koje sprovodimo i onima koje će biti sprovedene do kraja ovog projekta.

Paralelno od 11:00 do 12:00 bićemo uživo na zvaničnoj Facebook stranici INDEP-a sa predstavnicima institucija centralnog i lokalnog nivoa i predstavnicima civilnog društva, gde ćemo se pozabaviti temom zaštite životne sredine i neophodnim preduslovima radi stvaranje adekvatnih politika u oblasti zaštite životne sredine na Kosovu. Na kraju diskusije naši govornici će dobiti pitanja od publike.

Ovaj grant omogućava “Program civilnog društva za Albaniju i Kosovo”, koji finansira Ministarstvo spoljnih poslova Norveške/Norveška ambasada u Prištini, a upravlja Kosovska Fondacija za Civilno Društvo (KCSF) u partnerstvu sa Albanija za promene i razvoj/Partners Albania for Change and Development (PA).